karykaturalna

198 tekstów – auto­rem jest ka­ryka­tural­na.

karykaturalna

You strug­gled and cur­sed me
As if I we­re to blame
But I don't de­ny it
I wasn't easy to tame

When the flic­ker has sparkled
And nights ma­de it long
How ma­ny years it took you
To see on your own
That nothing was dying
It lied in the snow
And it fro­ze and it stayed
Li­ving but cold

- I cal­led it love

Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 lipca 2017, 18:28

27 listopad

za­wie­szam się nisko
Ognisko
Wy­gasło we mnie nie ma
Iskry

Sa­ma w so­bie ciemności
Udzielam sak­ra­men­tu ak­ceptac­ji


W sa­mot­ności drzwi ot­wierają anioły
Ot­worzą mi gdy światu wystarczy
Mo­jej obecności 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 listopada 2016, 00:17

28 lipiec 2016

z krwa­wiącym ser­cem przyszłam po 
więcej jest
je­den wybór a wbi­ta w niego odwaga
to miecz obosieczny
ze strachu za­mykam oczy

stanęłam
przed kro­kiem bro­ni się każdy
mięsień mo­jego ciała

z upo­rem sta­wiam kropkę
nie ma kro­ku w tył

doniewidzenia 

dziennik
zebrał 14 fiszek • 28 lipca 2016, 13:14

przytul się do serca

kruszysz się we mnie
nie wiem gdzie dokładnie
na pew­no gdzieś na dnie
te­go kim jestem
a Ty?
kim jesteś
kruchy świad­ku mo­jego odbicia

od­ruchy bez­wied­nie składają się z 
tych mo­mentów w których było umiarkowanie
dobrze
w których bra­kowało sił
a czy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 18 lipca 2016, 12:28

* * *

Da­jesz mi mi­zer­ne ul­ti­matum mogę nie żyć jut­ro
tak samo
Jak nie żyję kaz­de­go in­ne­go dnia
Coś we mnie pro­si o rozapcz
Nie umiem do­konać nicze­go in­ne­go oprócz
Rozdarcia
Chcę z Tobą zostać
Bo z Tobą przyszłość tak sa­mo niepewna
I tak sa­mo skrzyć się będą mo­je marzenia
Niczym niez­reali­zowa­ny w pączku kwiat 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 lipca 2016, 01:21

* * *

Two­je włosy pachniały
wszys­tkim co miałam
cho­ciaż nie umiałam kochać być kochana
nie umiałam
Ciebie doz­nać przeżyć przeistnieć
nie umiałam dot­knąć przeczuć przetrwać
nieuciec
nie umiałam cierpliwości
wy­rozu­miałości dla ran dla Ciebie
nie umiałam być

chociaż
miałam wte­dy wszystko 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 9 lipca 2016, 23:26

* * *

błękit­ne niebo
spogląda w mo­je oczy
i obłoki da­rem­nie szukają
od­bi­cia szkla­nych so­sen spod
wiat­ru wy­nurza się światło
mknie
pop­rzez przestrzeń
do­dając niedo­powie­dzeń w załama­niach jestem

niedzisiejsza
niewczorajsza
którędy iść żeby dro­ga była prosta
dom na skra­ju serca
woła ja 
od­dycham i od­dechem się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 7 lipca 2016, 13:39

* * *

Miałam sen.
Po­jawiłeś się i za­raz po­tem uderzyło mnie og­romne zniecier­pli­wienie. Ta­kie które os­tatnio niemalże w każdej chwi­li to­warzyszy mi na co dzień. Po­zawer­balne po­nag­le­nie. Nie wiem skąd we mnie się bie­rze ten [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 29 czerwca 2016, 18:35

* * *

Minął już pra­wie rok
Czy wie­działabym jeszcze jak z Tobą rozmawiać?
Czy nie wy­goniłbyś mnie do stu diabłów, tam gdzie mo­je miejsce?

Two­ja kruchość, a za­razem wiel­kość mnie urzekły
W tam­tym cza­sie byłeś moim je­dynym ratunkiem
Nie [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 21 czerwca 2016, 18:40

I see you

Cisza doskwiera
Pla­my na słońcu
Noc­ne prze­bar­wienia świat(ł)a


Pus­tka odczynia
Wszys­tkie słabości
Mo­ja wiara jest nag(ł)a


Krusze­je dotyk
Bar­wi oddech
Byłam tam byłam widzia(l)na 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 czerwca 2016, 22:32

karykaturalna

Zeszyty
  • long live  – the wor­ds

  • Ważne mi – Mo­je (zaczy­nając na cy­tatach w 2010 ro­ku ja­ko szes­nasto­lat­ka)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

29 lipca 2017, 00:05M44G sko­men­to­wał tek­st karykaturalna

25 stycznia 2017, 20:05karykaturalna sko­men­to­wał tek­st JESTEM

23 listopada 2016, 18:04karykaturalna sko­men­to­wał tek­st Czas

28 lipca 2016, 20:33karykaturalna sko­men­to­wał tek­st 28 li­piec 2016

28 lipca 2016, 13:33wdech sko­men­to­wał tek­st 28 li­piec 2016

28 lipca 2016, 13:15karykaturalna sko­men­to­wał tek­st 28 li­piec 2016

18 lipca 2016, 22:10karykaturalna sko­men­to­wał tek­st przytul się do ser­ca

18 lipca 2016, 21:58mill sko­men­to­wał tek­st przytul się do ser­ca

18 lipca 2016, 20:54karykaturalna sko­men­to­wał tek­st przytul się do ser­ca

18 lipca 2016, 17:22JaiTy sko­men­to­wał tek­st przytul się do ser­ca